I virkeligheden er der jo nok til os alle – men der er ikke nok til de gridske. Det mærkelige er så bare, at gridskheden overlever, mens alt det andet ser ud til at bukke under.

Jesper Klein

Let us be grateful to people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom.

Marcel Proust

Intet er helt selvfølgeligt. Alt er nyt og mærkværdigt. Intet er omsonst. Alt har sin tid, som er nu.

Benny Andersen

Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.

K.E. Løgstrup

There is a crack in everything. That is how the light gets in.

Leonard Cohn

Life is, what is happening to you, while you are busy making other plans!

John Lennon

Hvis du vil vide noget om vejen, der ligger foran dig, så spørg den der har rejst ad den.

Kinesisk ordsprog

In spirituality there is nothing to acquire, only to understand the truth and live it. When you are honestly inquiring, truth reveals itself.

Vimala Thakar

Det er bedre at tænde et lille lys end at forbande mørket.

Kinesisk ordsprog

Beyond right and wrong, there is a field. I will meet you there.

Jalal ad-Din Rumi

I have learned two lessons in my life: first, there are no sufficient literary, psychological, or historical answers to human tragedy, only moral ones. Second, just as despair can come to one another only from other human beings, hope, too, can be given to one only by other human beings.

Elie Wiesel

To be a good human being is to have a kind of openness to the world, an ability to trust uncertain things beyond your own control, that can lead you to be shattered in very extreme circumstances for which you were not to blame. That says something very important about the condition of the ethical life: that it is based on a trust in the uncertain and on a willingness to be exposed; it’s based on being more like a plant than like a jewel, something rather fragile, but whose very particular beauty is inseparable from that fragility.

Martha Nussbaum

Let us be united – you will ask in what way? You will agree with me: in the easiest way, to create a common and sincere language. Perhaps in Beauty and in Knowledge.

Nicholas Roerich

Dine børn er ikke dine børn. De er sønner og døtre af livets længsel efter sig selv.

Kahlil Gibran

Vi ved hvad vi er, men ved ikke hvad vi kan blive.

William Shakespeare

Crises are only the points of examination as to the strength, purpose, purity and motive and the intent of the soul. They evoke confidence when surmounted, and produce greatly expanded vision. They release the light of wisdom within the field of knowledge, and the world is thereby enriched.

Alice A Bailey

Intellectually people may aspire for emancipation or enlightenment but emotionally they love small bondages around them.They go on weaving the network of bondages.

Vimala Thakar

For the meaning of life differs from man to man, from day to day and from hour to hour. What matters, therefore, is not the meaning of life in general but rather the specific meaning of a person’s life at a given moment.

Viktor E. Frankl

Selv den længste rejse begynder med et skridt.

Dalai Lama

If we ourselves remain always angry and then sing world peace, it has little meaning. So first our individual self must learn peace. Then we can practice. Then we can teach the rest of the world.

Dalai Lama

Det vi lærer, lærer vi ved at gøre det.

Aristoteles

Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.

Marie Curie

Do not forget that Agni is nourished by joy and courage and endurance. Thus let us follow the path of fiery consciousness. Fiery World, Book 1.

Roerich H.

Sig ikke: “Jeg har fundet sandheden”; men hellere: “Jeg har fundet én sandhed”.

Kahlil Gibran

Håbet er naturens slør for at skjule sandhedens nøgenhed.

Alfred Nobel

When the cherry blossoms bloomed they brought beauty to my heart.

Tatsu-Jo

Forgiveness is the key to action and freedom.

Hannah Arendt

Kærligheden begynder dér, hvor der ikke forventes gengæld.

Antoine de Saint-Exupery

Hvis du ikke kan hjælpe hundreder af mennesker, så hjælp blot ét.

Mother Teresa

Jorden har nok til at tilfredsstille alle menneskers behov, men ikke alle menneskers grådighed.

Mahatma Gandhi

Uden fælles og bredt forankrede moralske værdier og forpligtelser, vil hverken loven, demokratiske regeringer eller markeds-økonomien selv fungere ordentligt.

Václav Havel

The moral law commands us to make the highest possible good in a world the final object of all our conduct.

Paul Ricoeur

Det gælder om at leve i evigheden og dog høre stueuret slå.

Søren Kierkegaard

I have never been able to grasp the meaning of time. I don’t believe it exists. I’ve felt this again and again, when alone and out in nature. On such occasions, time does not exist. Nor does the future exist.

Thor Heyerdal

Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.

Jalal ad-Din Rumi

Det er lettere at skrive ti bind filosofi end at omsætte én eneste teori til praksis.

Leo Tolstoy

Hjernen er et organ af mindre betydning, sjælen sidder i hjertet, som styrer kroppen.

Aristoteles

Hvis vi skal fremad, må vi gå tilbage og genopdage de sande værdier – nemlig at hele virkeligheden hviler på et moralsk grundlag, og at hele virkeligheden omfattes af en åndelig magt.

Martin Luther King, Jr.

Det første skridt i udviklingen af etikken er en følelse af solidaritet med andre mennesker.

Albert Schweitzer

Alle mennesker er fanget i et u-undslippeligt netværk af fællesskab.

Martin Luther King, Jr.

Fondens virke

Verdenstjenerfonden er en privat humanitær og almennyttig fond, som arbejder for at skabe rette menneskelige relationer mellem racer, religioner, nationer og samfundsgrupper.

Fondens hovedaktiviteter omfatter

  • Økonomisk støtte til almennyttige projekter af religiøs, kulturel, social eller videnskabelig karakter, som opfylder fondens formål.

    > Ansøg om støtte her

  • Deltagelse i det verdensomspændende arbejde med at mobilisere og virke for udbredelse af den gode vilje, som den kommer til udtryk i hensigten bag FN’s humanitære og fredsskabende arbejde;
    • Herunder oversættelse og udsendelse af hhv. et nyhedsbrev om World Goodwill-aktiviteter i verden og en Triangelbulletin om det meditationsarbejde der udføres i tilknytning hertil.
  • Oversættelse og udgivelse af Alice A. Bailey’s bøger på dansk og formidling af beslægtet litteratur og billedmateriale gennem fondens forlag: Esoterisk Center Forlag ApS.

> Download bøger

Hvis vi skal fremad, må vi gå tilbage og genopdage de sande værdier – nemlig at hele virkeligheden hviler på et moralsk grundlag, og at hele virkeligheden omfattes af en åndelig magt.

Martin Luther King, Jr.

For the meaning of life differs from man to man, from day to day and from hour to hour. What matters, therefore, is not the meaning of life in general but rather the specific meaning of a person’s life at a given moment.

Viktor E. Frankl

Hjernen er et organ af mindre betydning, sjælen sidder i hjertet, som styrer kroppen.

Aristoteles

Det er lettere at skrive ti bind filosofi end at omsætte én eneste teori til praksis.

Leo Tolstoy

Jorden har nok til at tilfredsstille alle menneskers behov, men ikke alle menneskers grådighed.

Mahatma Gandhi

When the cherry blossoms bloomed they brought beauty to my heart.

Tatsu-Jo

Det første skridt i udviklingen af etikken er en følelse af solidaritet med andre mennesker.

Albert Schweitzer

There is a crack in everything. That is how the light gets in.

Leonard Cohn

Beyond right and wrong, there is a field. I will meet you there.

Jalal ad-Din Rumi

Forgiveness is the key to action and freedom.

Hannah Arendt

Selv den længste rejse begynder med et skridt.

Dalai Lama

I have learned two lessons in my life: first, there are no sufficient literary, psychological, or historical answers to human tragedy, only moral ones. Second, just as despair can come to one another only from other human beings, hope, too, can be given to one only by other human beings.

Elie Wiesel

Hvis du ikke kan hjælpe hundreder af mennesker, så hjælp blot ét.

Mother Teresa

Det er bedre at tænde et lille lys end at forbande mørket.

Kinesisk ordsprog

Hvis du vil vide noget om vejen, der ligger foran dig, så spørg den der har rejst ad den.

Kinesisk ordsprog

Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.

Marie Curie

Vi ved hvad vi er, men ved ikke hvad vi kan blive.

William Shakespeare

Håbet er naturens slør for at skjule sandhedens nøgenhed.

Alfred Nobel

Sig ikke: “Jeg har fundet sandheden”; men hellere: “Jeg har fundet én sandhed”.

Kahlil Gibran

If we ourselves remain always angry and then sing world peace, it has little meaning. So first our individual self must learn peace. Then we can practice. Then we can teach the rest of the world.

Dalai Lama

Uden fælles og bredt forankrede moralske værdier og forpligtelser, vil hverken loven, demokratiske regeringer eller markeds-økonomien selv fungere ordentligt.

Václav Havel

To be a good human being is to have a kind of openness to the world, an ability to trust uncertain things beyond your own control, that can lead you to be shattered in very extreme circumstances for which you were not to blame. That says something very important about the condition of the ethical life: that it is based on a trust in the uncertain and on a willingness to be exposed; it’s based on being more like a plant than like a jewel, something rather fragile, but whose very particular beauty is inseparable from that fragility.

Martha Nussbaum

Do not forget that Agni is nourished by joy and courage and endurance. Thus let us follow the path of fiery consciousness. Fiery World, Book 1.

Roerich H.

Life is, what is happening to you, while you are busy making other plans!

John Lennon

Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.

K.E. Løgstrup

Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.

Jalal ad-Din Rumi

I have never been able to grasp the meaning of time. I don’t believe it exists. I’ve felt this again and again, when alone and out in nature. On such occasions, time does not exist. Nor does the future exist.

Thor Heyerdal

Intellectually people may aspire for emancipation or enlightenment but emotionally they love small bondages around them.They go on weaving the network of bondages.

Vimala Thakar

Det vi lærer, lærer vi ved at gøre det.

Aristoteles

Intet er helt selvfølgeligt. Alt er nyt og mærkværdigt. Intet er omsonst. Alt har sin tid, som er nu.

Benny Andersen

Alle mennesker er fanget i et u-undslippeligt netværk af fællesskab.

Martin Luther King, Jr.

Crises are only the points of examination as to the strength, purpose, purity and motive and the intent of the soul. They evoke confidence when surmounted, and produce greatly expanded vision. They release the light of wisdom within the field of knowledge, and the world is thereby enriched.

Alice A Bailey

Let us be united – you will ask in what way? You will agree with me: in the easiest way, to create a common and sincere language. Perhaps in Beauty and in Knowledge.

Nicholas Roerich

I virkeligheden er der jo nok til os alle – men der er ikke nok til de gridske. Det mærkelige er så bare, at gridskheden overlever, mens alt det andet ser ud til at bukke under.

Jesper Klein

In spirituality there is nothing to acquire, only to understand the truth and live it. When you are honestly inquiring, truth reveals itself.

Vimala Thakar

Det gælder om at leve i evigheden og dog høre stueuret slå.

Søren Kierkegaard

The moral law commands us to make the highest possible good in a world the final object of all our conduct.

Paul Ricoeur

Dine børn er ikke dine børn. De er sønner og døtre af livets længsel efter sig selv.

Kahlil Gibran

Let us be grateful to people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom.

Marcel Proust

Kærligheden begynder dér, hvor der ikke forventes gengæld.

Antoine de Saint-Exupery