Velkommen til Verdenstjenernes fond. En privat humanitær og almennyttig fond som arbejder for at skabe rette menneskelige relationer mellem trosretninger, nationer og samfundsgrupper

Støtteområder

Fonden yder støtte til almennyttige formål af religiøs, kulturel, social eller videnskabelig karakter som kan medvirke til at skabe rette menneskelige relationer og øge forståelsen af de åndelige værdiers betydning for verdenssamfundets og det enkelte individs udvikling hen imod global enhed.

Der ydes ikke støtte til

Løn eller andre udgifter til uddannelse, herunder studierejser, kursusophold o.l.
Privatøkonomiske forhold eller forbedring af enkeltpersoners sociale vilkår, herunder kursus-, rekreations- og kurophold.
Løbende drift og administration af foreninger og interesseorganisationer
Kommercielle formål.

> Ansøg om støtte

Støtte til almennyttige formål af religiøs, kulturel, social eller videnskabelig karakter
Støtte til almennyttige formål af religiøs, kulturel, social eller videnskabelig karakter

Støtteområder

Fonden yder støtte til almennyttige formål af religiøs, kulturel, social eller videnskabelig karakter som kan medvirke til at skabe rette menneskelige relationer og øge forståelsen af de åndelige værdiers betydning for verdenssamfundets og det enkelte individs udvikling hen imod global enhed.

Der ydes ikke støtte til

Løn eller andre udgifter til uddannelse, herunder studierejser, kursusophold o.l.
Privatøkonomiske forhold eller forbedring af enkeltpersoners sociale vilkår, herunder kursus-, rekreations- og kurophold.
Løbende drift og administration af foreninger og interesseorganisationer
Kommercielle formål.

> Ansøg om støtte

24 centrale Alice Bailey bøger er alle oversat til dansk og kan downloades gratis her

Alice Baileys bøger

The Lucis Publishing Companies har alle rettighederne til udgivelse af Alice Bailey bøgerne på engelsk i form af papirtryk og via elektroniske media. I overensstemmelse med Lucis Trust’s overordnede formål om at formidle bøgernes lære til så mange som muligt, er mange af bøgerne endvidere oversat og udgivet på en lang række sprog verden over. De 24 centrale Alice Bailey bøger er alle oversat til dansk og kan downloades digitalt her. Gratis selvfølgelig.

> Download bøger

24 centrale Alice Bailey bøger er alle oversat til dansk og kan downloades gratis her

Alice Baileys bøger

The Lucis Publishing Companies har alle rettighederne til udgivelse af Alice Bailey bøgerne på engelsk i form af papirtryk og via elektroniske media. I overensstemmelse med Lucis Trust’s overordnede formål om at formidle bøgernes lære til så mange som muligt, er mange af bøgerne endvidere oversat og udgivet på en lang række sprog verden over. De 24 centrale Alice Bailey bøger er alle oversat til dansk og kan bestilles fysisk eller downloades digitalt her. Gratis selvfølgelig.

> Download bøger

> Bestil bøger