World Goodwill

Goodwill er en af menneskets mest grundlæggende åndelige kvaliteter og den store uudnyttede ressource i hjertet af ethvert menneskeligt samfund. Denne energi er potentielt en magtfuld kraft til social forandring –  alligevel er dens kraft stort set u-erkendt og derfor underudnyttet. World Goodwill fremmer forståelsen af denne energi og den rolle, den spiller i udviklingen af en ny menneskehed.

Ved anvendelse af den gode viljes energi søger World Goodwill, at

  • Stimulere og tilskynde alle af god vilje overalt i verden til at skabe rette menneskelige relationer mellem racer, religioner, nationer og samfundsgrupper, gennem intelligent forståelse og tilstrækkelig kommunikation
  • Støtte mænd og kvinder af god vilje i deres studier af verdens problemer, og i den effektive anvendelse af god vilje, samarbejde og fordeling til en fælles løsning af disse problemer
  • Samarbejde med andre organisationer i konstruktive aktiviteter der bidrager til at skabe enhed, stabilitet og rette menneskelige relationer i verden
  • Informere om aktuelle konstruktive tiltag indenfor livets hovedområder, gennem udgivelse af et kvartalsvist nyhedsbrev med eksempler på og kommentarer til anvendelsen af den gode vilje på aktiviteter af interesse for verdenssamfundet
  • Medvirke til stadfæstelse af den gode vilje som den nye civilisations grundlæggende egenskab
  • Støtte arbejdet i de Forenede Nationer (FN), og i FN’s specialafdelinger, som det bedste håb for en forenet verden uden krig

World Goodwill er en af Lucis Trust´s aktiviteter. Trusten blev oprettet 1922 i USA. Inden for dens virke hører også Arcane School, Lucis Publishing Companies og Triangles.