Vi ved hvad vi er, men ved ikke hvad vi kan blive.

William Shakespeare

Life is, what is happening to you, while you are busy making other plans!

John Lennon

If we ourselves remain always angry and then sing world peace, it has little meaning. So first our individual self must learn peace. Then we can practice. Then we can teach the rest of the world.

Dalai Lama

Selv den længste rejse begynder med et skridt.

Dalai Lama

Sig ikke: “Jeg har fundet sandheden”; men hellere: “Jeg har fundet én sandhed”.

Kahlil Gibran

Intet er helt selvfølgeligt. Alt er nyt og mærkværdigt. Intet er omsonst. Alt har sin tid, som er nu.

Benny Andersen

Crises are only the points of examination as to the strength, purpose, purity and motive and the intent of the soul. They evoke confidence when surmounted, and produce greatly expanded vision. They release the light of wisdom within the field of knowledge, and the world is thereby enriched.

Alice A Bailey

Uden fælles og bredt forankrede moralske værdier og forpligtelser, vil hverken loven, demokratiske regeringer eller markeds-økonomien selv fungere ordentligt.

Václav Havel

I virkeligheden er der jo nok til os alle – men der er ikke nok til de gridske. Det mærkelige er så bare, at gridskheden overlever, mens alt det andet ser ud til at bukke under.

Jesper Klein

Intellectually people may aspire for emancipation or enlightenment but emotionally they love small bondages around them.They go on weaving the network of bondages.

Vimala Thakar

Forgiveness is the key to action and freedom.

Hannah Arendt

Do not forget that Agni is nourished by joy and courage and endurance. Thus let us follow the path of fiery consciousness. Fiery World, Book 1.

Roerich H.

In spirituality there is nothing to acquire, only to understand the truth and live it. When you are honestly inquiring, truth reveals itself.

Vimala Thakar

Hjernen er et organ af mindre betydning, sjælen sidder i hjertet, som styrer kroppen.

Aristoteles

There is a crack in everything. That is how the light gets in.

Leonard Cohn

Beyond right and wrong, there is a field. I will meet you there.

Jalal ad-Din Rumi

Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.

Jalal ad-Din Rumi

Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.

K.E. Løgstrup

When the cherry blossoms bloomed they brought beauty to my heart.

Tatsu-Jo

I have never been able to grasp the meaning of time. I don’t believe it exists. I’ve felt this again and again, when alone and out in nature. On such occasions, time does not exist. Nor does the future exist.

Thor Heyerdal

Alle mennesker er fanget i et u-undslippeligt netværk af fællesskab.

Martin Luther King, Jr.

Let us be united – you will ask in what way? You will agree with me: in the easiest way, to create a common and sincere language. Perhaps in Beauty and in Knowledge.

Nicholas Roerich

Hvis vi skal fremad, må vi gå tilbage og genopdage de sande værdier – nemlig at hele virkeligheden hviler på et moralsk grundlag, og at hele virkeligheden omfattes af en åndelig magt.

Martin Luther King, Jr.

Hvis du ikke kan hjælpe hundreder af mennesker, så hjælp blot ét.

Mother Teresa

Håbet er naturens slør for at skjule sandhedens nøgenhed.

Alfred Nobel

The moral law commands us to make the highest possible good in a world the final object of all our conduct.

Paul Ricoeur

Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.

Marie Curie

Dine børn er ikke dine børn. De er sønner og døtre af livets længsel efter sig selv.

Kahlil Gibran

Det første skridt i udviklingen af etikken er en følelse af solidaritet med andre mennesker.

Albert Schweitzer

For the meaning of life differs from man to man, from day to day and from hour to hour. What matters, therefore, is not the meaning of life in general but rather the specific meaning of a person’s life at a given moment.

Viktor E. Frankl

Det gælder om at leve i evigheden og dog høre stueuret slå.

Søren Kierkegaard

Det vi lærer, lærer vi ved at gøre det.

Aristoteles

Kærligheden begynder dér, hvor der ikke forventes gengæld.

Antoine de Saint-Exupery

Let us be grateful to people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom.

Marcel Proust

To be a good human being is to have a kind of openness to the world, an ability to trust uncertain things beyond your own control, that can lead you to be shattered in very extreme circumstances for which you were not to blame. That says something very important about the condition of the ethical life: that it is based on a trust in the uncertain and on a willingness to be exposed; it’s based on being more like a plant than like a jewel, something rather fragile, but whose very particular beauty is inseparable from that fragility.

Martha Nussbaum

Det er bedre at tænde et lille lys end at forbande mørket.

Kinesisk ordsprog

Hvis du vil vide noget om vejen, der ligger foran dig, så spørg den der har rejst ad den.

Kinesisk ordsprog

Jorden har nok til at tilfredsstille alle menneskers behov, men ikke alle menneskers grådighed.

Mahatma Gandhi

Det er lettere at skrive ti bind filosofi end at omsætte én eneste teori til praksis.

Leo Tolstoy

I have learned two lessons in my life: first, there are no sufficient literary, psychological, or historical answers to human tragedy, only moral ones. Second, just as despair can come to one another only from other human beings, hope, too, can be given to one only by other human beings.

Elie Wiesel

Verdenstjenerfondens virke

Verdenstjenerfonden er en privat humanitær og almennyttig fond, som arbejder for at skabe rette menneskelige relationer mellem racer, religioner, nationer og samfundsgrupper.

Fondens hovedaktiviteter omfatter

  • Økonomisk støtte til almennyttige projekter af religiøs, kulturel, social eller videnskabelig karakter, som opfylder fondens formål.

    > Ansøg om støtte her

  • Deltagelse i det verdensomspændende arbejde med at mobilisere og virke for udbredelse af den gode vilje, som den kommer til udtryk i hensigten bag FN’s humanitære og fredsskabende arbejde;
    • Herunder oversættelse og udsendelse af hhv. et nyhedsbrev om World Goodwill-aktiviteter i verden og en Triangelbulletin om det meditationsarbejde der udføres i tilknytning hertil.
  • Oversættelse og udgivelse af Alice A. Bailey’s bøger på dansk og formidling af beslægtet litteratur og billedmateriale gennem fondens forlag: Esoterisk Center Forlag ApS.

> Download bøger

Intet er helt selvfølgeligt. Alt er nyt og mærkværdigt. Intet er omsonst. Alt har sin tid, som er nu.

Benny Andersen

Selv den længste rejse begynder med et skridt.

Dalai Lama

Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.

K.E. Løgstrup

Beyond right and wrong, there is a field. I will meet you there.

Jalal ad-Din Rumi

Intellectually people may aspire for emancipation or enlightenment but emotionally they love small bondages around them.They go on weaving the network of bondages.

Vimala Thakar

Det vi lærer, lærer vi ved at gøre det.

Aristoteles

Let us be united – you will ask in what way? You will agree with me: in the easiest way, to create a common and sincere language. Perhaps in Beauty and in Knowledge.

Nicholas Roerich

The moral law commands us to make the highest possible good in a world the final object of all our conduct.

Paul Ricoeur

Det gælder om at leve i evigheden og dog høre stueuret slå.

Søren Kierkegaard

Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.

Marie Curie

For the meaning of life differs from man to man, from day to day and from hour to hour. What matters, therefore, is not the meaning of life in general but rather the specific meaning of a person’s life at a given moment.

Viktor E. Frankl

I have never been able to grasp the meaning of time. I don’t believe it exists. I’ve felt this again and again, when alone and out in nature. On such occasions, time does not exist. Nor does the future exist.

Thor Heyerdal

Dine børn er ikke dine børn. De er sønner og døtre af livets længsel efter sig selv.

Kahlil Gibran

If we ourselves remain always angry and then sing world peace, it has little meaning. So first our individual self must learn peace. Then we can practice. Then we can teach the rest of the world.

Dalai Lama

Crises are only the points of examination as to the strength, purpose, purity and motive and the intent of the soul. They evoke confidence when surmounted, and produce greatly expanded vision. They release the light of wisdom within the field of knowledge, and the world is thereby enriched.

Alice A Bailey

There is a crack in everything. That is how the light gets in.

Leonard Cohn

Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.

Jalal ad-Din Rumi

Det er bedre at tænde et lille lys end at forbande mørket.

Kinesisk ordsprog

Håbet er naturens slør for at skjule sandhedens nøgenhed.

Alfred Nobel

To be a good human being is to have a kind of openness to the world, an ability to trust uncertain things beyond your own control, that can lead you to be shattered in very extreme circumstances for which you were not to blame. That says something very important about the condition of the ethical life: that it is based on a trust in the uncertain and on a willingness to be exposed; it’s based on being more like a plant than like a jewel, something rather fragile, but whose very particular beauty is inseparable from that fragility.

Martha Nussbaum

Hjernen er et organ af mindre betydning, sjælen sidder i hjertet, som styrer kroppen.

Aristoteles

I have learned two lessons in my life: first, there are no sufficient literary, psychological, or historical answers to human tragedy, only moral ones. Second, just as despair can come to one another only from other human beings, hope, too, can be given to one only by other human beings.

Elie Wiesel

Uden fælles og bredt forankrede moralske værdier og forpligtelser, vil hverken loven, demokratiske regeringer eller markeds-økonomien selv fungere ordentligt.

Václav Havel

Hvis du ikke kan hjælpe hundreder af mennesker, så hjælp blot ét.

Mother Teresa

Hvis du vil vide noget om vejen, der ligger foran dig, så spørg den der har rejst ad den.

Kinesisk ordsprog

Forgiveness is the key to action and freedom.

Hannah Arendt

Det er lettere at skrive ti bind filosofi end at omsætte én eneste teori til praksis.

Leo Tolstoy

Life is, what is happening to you, while you are busy making other plans!

John Lennon

Hvis vi skal fremad, må vi gå tilbage og genopdage de sande værdier – nemlig at hele virkeligheden hviler på et moralsk grundlag, og at hele virkeligheden omfattes af en åndelig magt.

Martin Luther King, Jr.

Sig ikke: “Jeg har fundet sandheden”; men hellere: “Jeg har fundet én sandhed”.

Kahlil Gibran

Alle mennesker er fanget i et u-undslippeligt netværk af fællesskab.

Martin Luther King, Jr.

Vi ved hvad vi er, men ved ikke hvad vi kan blive.

William Shakespeare

Do not forget that Agni is nourished by joy and courage and endurance. Thus let us follow the path of fiery consciousness. Fiery World, Book 1.

Roerich H.

When the cherry blossoms bloomed they brought beauty to my heart.

Tatsu-Jo

Jorden har nok til at tilfredsstille alle menneskers behov, men ikke alle menneskers grådighed.

Mahatma Gandhi

Let us be grateful to people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom.

Marcel Proust

I virkeligheden er der jo nok til os alle – men der er ikke nok til de gridske. Det mærkelige er så bare, at gridskheden overlever, mens alt det andet ser ud til at bukke under.

Jesper Klein

Kærligheden begynder dér, hvor der ikke forventes gengæld.

Antoine de Saint-Exupery

In spirituality there is nothing to acquire, only to understand the truth and live it. When you are honestly inquiring, truth reveals itself.

Vimala Thakar

Det første skridt i udviklingen af etikken er en følelse af solidaritet med andre mennesker.

Albert Schweitzer