Triangler

Triangler

Triangler er en tjenesteaktivitet for mennesker af god vilje, som tror på tankens magt. I grupper på tre etablerer de rette menneskelige relationer ved at skabe et verdensomspændende netværk af lys og god vilje.

Formål med triangler

Verden har en åndelig bestemmelse. Bag evolutionen er der et formål, som vi kan kalde Guds plan. Enhver, som reagerer på åndelig nød, kan på sin egen måde, i sine egne omgivelser samarbejde med denne plan. Planen virkeliggøres gennem menneskeheden. Det er vort ansvar at forstå den og gøre hvad vi kan ved gennem vort daglige liv at lade dens mening og betydning komme til udtryk.

Triangler understøtter den guddommelige plan ved at arbejde for følgende mål:

  • At skabe rette menneskelige relationer og udbrede god vilje og forståelse lys mellem mennesker
  • At højne det menneskelige bevidsthedsniveau og forvandle planetens mentale og åndelige klima
  • At styrke og støtte det arbejde, som gøres af mennesker af god vilje overalt i verden
  • At skabe et tankereservoir og inspirere til praktisk og konstruktivt arbejde til gavn for menneskeheden
  • Triangler når deres mål ved at forene mennesker af god vilje i en åndelig verdenstjeneste, som overvinder alle hindringer betinget af skel mellem racer, klasser, trosretninger samt økonomiske og politiske overbevisninger. Triangler skaber et verdensomspændende netværk af lys og god vilje, som spreder konstruktive åndelige energier, og det er et middel til at fremme praktisk samarbejde og fællesskab mellem mennesker af god vilje.
  • Hvordan Triangler fungerer

En triangel er en gruppe på tre, som hver dag forener sig i tanken i nogle minutters skabende meditation. De behøver ikke nødvendigvis at leve samme sted, der eksisterer mange internationale triangler. Hver dag forbinder triangelmedlemmerne sig mentalt og i stilhed nogle minutter med de andre medlemmer af deres triangel eller triangler. De påkalder lysets og den gode viljes energier og forestiller sig, at disse cirkulerer gennem hver triangels tre brændpunkter og strømmer ud gennem trianglernes netværk, der omgiver vor planet. Samtidig fremsiger de Den store invokation og bidrager dermed til at danne en kanal, hvorigennem lys og kærlighed kan strømme ind i menneskeheden.

Det tager kun få minutter at udføre dette arbejde og kan derfor indpasses i det mest krævende program. Det er ikke nødvendigt for medlemmerne at synkronisere tidspunktet for deres arbejde, for en én gang dannet og fungerende triangel kan belives af ethvert af dens medlemmer.

Alle mennesker af god vilje, som er villige til at udføre det ovenfor nævnte arbejde, og som accepterer trianglernes verdensomspændende mål, indbydes til at deltage. Der er ingen andre krav eller forpligtelser. Arbejdet finansieres udelukkende gennem frivillige bidrag fra medlemmer og venner.

Den Store Invokation

Den store invokation er en verdensbøn oversat til mere end 50 sprog og dialekter, og den benyttes af alle triangelmedlemmer. Den udtrykker visse centrale sandheder, som alle mennesker naturligt og normalt accepterer:

At der findes en oprindelig intelligens, som vi kalder Gud
At der er en guddommelig evolutionsplan i universet, hvis bevægende kraft er kærlighed
At en stor individualitet, af kristne kaldet Kristus verdenslæreren kom til jorden og legemliggjorde denne kærlighed, således at vi kunne forstå, at kærlighed og intelligens er virkninger af Guds hensigt, vilje og plan. Mange religioner tror på en verdenslærer og kalder ham ved navne som Herren Maitreya, Imam Mahdi og Messias
Sandheden om, at den guddommelige plan kun kan virkeliggøres gennem menneskeheden selv
Den Store Invokation

Fra lysets kilde i Guds sind
lad lys strømme ind i menneskers tanker
lad lyset komme til jorden.

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte
lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
må Kristus komme til syne på jorden.

Fra centret hvor Guds vilje er kendt
lad hensigt lede menneskes små viljer
dén hensigt mestrene kender og tjener.

Fra centret vi kalder menneskeheden
lad planen for kærlighed og lys fuldbyrdes
må dén forsegle døren til det onde.

Lad lys og kærlighed og kraft
genoprette planen på jorden.

Trianglernes netværk dækker hele verden og triangelarbejdet er derfor en tjeneste for hele menneskeheden. Triangelmedlemmerne virker i samarbejdets ånd, i uselvisk tjeneste og for at stimulere og forøge strømmen af lys og god vilje over hele verden.

Triangler er en af Lucis Trust´s aktiviteter. Trusten blev oprettet 1922 i USA. Inden for dens virke hører også Arkanskolen, Lucis Publishing Companies og World Goodwill. Lucis Trust udgiver en kvartalsvis Triangelbulletin, som også oversættes og udgives på dansk.

> Online oprettelse af triangel her (Kun på Engelsk)

> Download Triangelbulletin her (Kun på Engelsk)