Lucis Trust

Lucis Trust er en global organisation der via sine mange aktiviteter, herunder formidlingen af Alice A. Bailey’s værker, arbejder på at skabe rette relationer.

H.P.Blavatsky E-Bøger mm

En indgang til værdifuldt materiale om H. P. Blavatskys arbejde, lære og liv. Helena Petrovna Blavatsky var grundlægger af den moderne teosofi. Der er også meget materiale af andre fremtrædende teosofer.

Agni Yoga Society

Gennem syntese af Østens visdom og Vestens tænkning søger Agni Yoga filosofien at bygge bro mellem det åndelige og det videnskabelige, som gengivet i Helena Roerich’s bøger fra Agni Yoga Society

UN Economic and Social Council

Lucis Trust optræder på listen over ekspertgrupper og rådgivende NGO’er for De Forenede Nationers ’Economic and Social Council’

UNESCO Transforming Education

Nye tiltag i forhold til uddannelse globalt og lokalt