Agni Yoga Society

Gennem syntese af Østens visdom og Vestens tænkning søger Agni yoga filosofien at bygge bro mellem det åndelige og det videnskabelige, som gengivet i Helena Roerich’s bøger fra Agni Yoga Society

Blavatsky Study Center

En indgang til værdifuldt materiale om H. P. Blavatsky’s liv, arbejde, bøger, artikler og lære. Blavatsky var grundlægger af den moderne teosofi.

Lucis Trust

Lucis Trust er en global organisation der via sine mange aktiviteter, herunder formidlingen af Alice A. Bailey’s værker, arbejder på at skabe rette menneskelige relationer

Arcane School

Arcane School træner folk i meditation og service for at udvikle deres åndelige potentiale. Formålet med en sådan skoling er, at hjælpe eleverne med at forstå og acceptere disciplens ansvar og anerkende den rolle, de kan spille i bevidsthedsevolutionen ved, at tjene menneskeheden.

UN Economic and Social Council

Forbedring af økonomiske, sociale og menneskelige lighed og retfærdighed sker globalt under ECOSOC (Council for Economic and Social Development).

World Goodwill at the UN

Lucist Trust linker på deres blog om World Goodwill at the UN som fremhæver artikler, begivenheder og dokumenter.