Billede af Alice Bailey

Alice Bailey

Den esoteriske lære om det éne guddommelige liv, som gennemtrænger og beliver hele menneskeheden og alle riger på jorden, er udførligt beskrevet i Alice A. Bailey’s bøger.

Citat fra bogen Thirty Years Work, som er udgivet af The Lucis Publishing Companies (Lucis Trust):

”Fra sin konservative engelske baggrund førte Alice Bailey’s liv hende i mange retninger, men hele tiden i én retning hen imod det tidspunkt, da hun efter mange forskellige drastiske personlige oplevelser var nået til en syntese af indsigt og forståelse og en fast overbevisning om, at ét guddommeligt liv gennemtrænger og beliver hele menneskeheden, at planen for mennesket beror på samhørighed og tjeneste fra skolede og pålidelige mennesker som har en intelligent forståelse af verdens anliggender og som kan samarbejde med dem, som udgør det åndelige Hierarki, planetens indre styre. Hendes livsarbejde blev en integreret del af denne syntese og dens virkeliggørelse. Uden på nogen måde at miste noget af sine meget menneskelige egenskaber eller sit engagement, påtog hendes sjæl sig forpligtelsen over for mesteren og hendes personlighed opfyldte til fulde samarbejdet inden for den accepterede tjeneste.”

Grundlæggende fungerede hendes arbejde som en dualitet hendes tjeneste som discipel af hendes egen mester, Koot Humi, der indbefattede oprettelsen af Arkanskolen, og hendes, til at begynde med, modstræbende accept af arbejdet med Tibetaneren, mesteren Djwhal Khul, som bestod i at skrive en række bøger der fremlagde det næste stadium i udbredelsen af den tidløse visdoms lære for nutiden og den umiddelbare fremtid.

Dette samarbejde med den tibetanske mester blev påbegyndt i 1919. I sin indledning til En afhandling om Kosmisk Ild skriver Foster Bailey:

Beretningen om Alice Baileys mangeårige telepatiske arbejde med Tibetaneren bringes i hendes Ufuldendte Selvbiografi som blev udgivet i 1951. Den fortæller om omstændighederne i forbindelse med hendes første kontakt med ham på det fysiske plan, der fandt sted i Californien i november 1919. Der blev planlagt 30 års arbejde. Da dette var tilendebragt og inden for 30 dage efter denne periode (i december 1949) blev Alice Bailey befriet for det fysiske legemes begrænsninger.

Udgivelse af Alice Bailey bøgerne

The Lucis Publishing Companies har alle rettighederne til udgivelse af Alice Bailey bøgerne på engelsk i form af papir tryk og via elektroniske medier. I overensstemmelse med Lucis Trust’s overordnede formål om at formidle bøgernes lære til så mange som muligt, er mange af bøgerne endvidere oversat og udgivet på en lang række sprog verden over. De 24 centrale Alice Bailey bøger er alle oversat til dansk.

> Download bøger

Læs mere om Alice Bailey hos Lucis Trust

Alice Bailey

Den esoteriske lære om det éne guddommelige liv, som gennemtrænger og beliver hele menneskeheden, er udførligt beskrevet i Alice A. Bailey’s bøger.

Citat fra bogen Thirty Years Work, som er udgivet af The Lucis Publishing Companies (Lucis Trust):

”Fra sin konservative engelske baggrund førte Alice Bailey’s liv hende i mange retninger, men hele tiden i én retning hen imod det tidspunkt, da hun efter mange forskellige drastiske personlige oplevelser var nået til en syntese af indsigt og forståelse og en fast overbevisning om, at ét guddommeligt liv gennemtrænger og beliver hele menneskeheden, at planen for mennesket beror på samhørighed og tjeneste fra skolede og pålidelige mennesker som har en intelligent forståelse af verdens anliggender og som kan samarbejde med dem, som udgør det åndelige Hierarki, planetens indre styre. Hendes livsarbejde blev en integreret del af denne syntese og dens virkeliggørelse. Uden på nogen måde at miste noget af sine meget menneskelige egenskaber eller sit engagement, påtog hendes sjæl sig forpligtelsen over for mesteren og hendes personlighed opfyldte til fulde samarbejdet inden for den accepterede tjeneste.”

Grundlæggende fungerede hendes arbejde som en dualitet hendes tjeneste som discipel af hendes egen mester, Koot Humi, der indbefattede oprettelsen af Arkanskolen, og hendes, til at begynde med, modstræbende accept af arbejdet med Tibetaneren, mesteren Djwhal Khul, som bestod i at skrive en række bøger der fremlagde det næste stadium i udbredelsen af den tidløse visdoms lære for nutiden og den umiddelbare fremtid.

Dette samarbejde med den tibetanske mester blev påbegyndt i 1919. I sin indledning til En afhandling om Kosmisk Ild skriver Foster Bailey:

Beretningen om Alice Baileys mangeårige telepatiske arbejde med Tibetaneren bringes i hendes Ufuldendte Selvbiografi som blev udgivet i 1951. Den fortæller om omstændighederne i forbindelse med hendes første kontakt med ham på det fysiske plan, der fandt sted i Californien i november 1919. Der blev planlagt 30 års arbejde. Da dette var tilendebragt og inden for 30 dage efter denne periode (i december 1949) blev Alice Bailey befriet for det fysiske legemes begrænsninger.

Udgivelse af Alice Bailey bøgerne

The Lucis Publishing Companies har alle rettighederne til udgivelse af Alice Bailey bøgerne på engelsk i form af papir tryk og via elektroniske medier. I overensstemmelse med Lucis Trust’s overordnede formål om at formidle bøgernes lære til så mange som muligt, er mange af bøgerne endvidere oversat og udgivet på en lang række sprog verden over. De 24 centrale Alice Bailey bøger er alle oversat til dansk.

> Download bøger

Læs mere om Alice Bailey hos Lucis Trust

Billede af Alice Bailey