Verdenstjenerfonden

En privat humanitær og almennyttig fond

Arbejder for at skabe rette menneskelige relationer

Mellem racer, religioner, nationer og samfundsgrupper

Verdenstjenerfondens støtteområder

Fonden yder støtte til almennyttige formål af religiøs, kulturel, social eller videnskabelig karakter som kan medvirke til at skabe rette menneskelige relationer og øge forståelsen af de åndelige værdiers betydning for verdenssamfundets og det enkelte individs udvikling hen imod global enhed.

Der ydes ikke støtte til
Kommercielle formål.
Løn eller andre udgifter til uddannelse, herunder studierejser, kursusophold o.l.
Privatøkonomiske forhold eller forbedring af enkeltpersoners sociale vilkår, herunder kursus-, rekreations- og kurophold.
Løbende drift og administration af foreninger og interesseorganisationer

Ansøg om støtte